Logga in

Logga in / registrera

Integritetspolicy – GDPR

Vi på Homelight vill att du som kund ska kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och respekt.

Personuppgifter är information som särskiljer en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, IP-adress, webbläsarinställningar eller foton. Genom att handla på vår hemsida eller i vår fysiska butik samtycker du till att vi hanterar och sparar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in?

För att vi ska kunna processa och leverera din beställning behöver vi samla in uppgifter såsom namn, adress, IP-adress, e-post och telefonnummer. Om du önskar betala med faktura eller delbetala genom Svea ekonomi kan vi även komma att behöva samla in ditt personnummer.

Syftet med lagring av personuppgifter

För att Homelight ska behandla personuppgifter krävs att det alltid finns ett stöd för detta i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Detta innebär att behandling av alla personuppgifter som berörs inom vår verksamhet är laglig genom att vara nödvändig för att fullgöra ett (1) avtal med en kund eller för att uppfylla en för Homelight (2) rättslig förpliktelse. Ytterligare behandlingar av personuppgiftsdata får ske efter ett (3) samtycke eller ett (4) berättigat intresse.

1. Tillhandahålla varor och tjänster

När du handlar i vår butik eller på www.homelight.se så samlar vi in personuppgifter för att kunna fullgöra vår del av avtalet och leverera varor till dig som kund. Vi behöver även spara dessa uppgifter för att kunna hantera eventuella reklamationer, betalningar eller legala krav.

Vi kan behöva kontakta dig på din angivna e-post eller telefonnummer för att skicka information som rör din beställning eller reklamation.

Rättslig grund – Avtal

2. Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund – Rättslig förpliktelse.

3. Marknadsföring

Vi kan även komma att kontakta dig med erbjudanden, nyhetsbrev, eller annan marknadsföring. Du kan även närsomhelst återkalla samtycke till att vi skickar dig marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden etc.

4. Cookies

När du besöker www.homelight.se samlar vi in vissa uppgifter via cookies som loggar hur hemsidan används i syfte att utveckla och förbättra köpupplevelsen online samt hemsidans funktioner och innehåll. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar cookies.

Rättslig grund: Berättigat intresse och kundens samtycke.

Hantering av registrerade personuppgifter

Homelight ska tillse att underbiträden är bundna av avtal som ålägger dem samma skyldigheter vid behandling av personuppgifter som de skyldigheter som gäller enligt biträdesavtalet.

1. Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är relevant för syftet som de samlades in för. Vi lagrar endast den informationen vi behöver i enlighet med lagstadgade krav. Exempelvis för skatt och bokföring.

2. Återkalla lagring av dina uppgifter

Du kan närsomhelst ta del av dina sparade uppgifter, ändra dem eller återkalla samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter och kräva att vi raderar dem. Du kan även närsomhelst återkalla samtycke till att vi skickar dig marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden etc.

Kontaktuppgifter

Homelight i Stockholm AB, Erik Dahlbergsgatan 41-43, 115 34 Stockholm, organisationsnummer: 556630-6626 ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter när du handlar i vår fysiska butik eller på vår hemsida www.homelight.se.

Kontakta oss om du har några frågor kring dina lagrade personuppgifter eller önskar återkalla samtycke till lagring av dem så hjälper vi dig. Du når oss på e-post: info@homelight.se eller telefon: 08 – 660 52 40.

Homelight är en belysningsbutik på Gärdet i Stockholm för dig som ställer höga krav på kvalitet, funktion och design inom el och belysning.

Copyright © 2021